loader

Formularz rezerwacji

Filtr antyspamowy 5 + 4 =
* pola wymagane

Atrakcyjne ceny!

Serdecznie Witamy!

Gloria Tychy jest wyjątkowym miejscem zaprojektowanym w sposób zapewniający wygodę i komfort spędzenia czasu. Dołożymy wszelkich starań, aby stał się dla Państwa drugim domem podczas podróży służbowych oraz miejscem odpoczynku i relaksu.

Zapraszamy

Naszych klientów obsługuje RADIO TAXI

 

RADIO TAXI

Przedsiębiorstwo Taksówkowe MPT Sp.J

tel. 32/201-91-91

tel.bezpłatny: 800 32 91 91

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gloria Karolina Krupa                                 z siedzibą w Tychach przy ulicy Cielmickiej 37.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 

 • zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich

     - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

 

 • udokumentowania w/w usługi dla celów podatkowych (art. 86 Ordynacji Podatkowej)

      - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

 

 • spełnienia obowiązków statystycznych (art. 30 Ustawy o statystyce publicznej)

      - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

 

 • dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną szkodą wyrządzoną przez Pana/Panią lub Pana/Pani dzieci oraz obroną przed ewentualnymi roszczeniami Pani/Pana w stosunku do Hotelu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora Danych Osobowych (usługi informatyczne, księgowe, prawne itp.).

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Pani/Pana lub Hotelu.

 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody.

 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 6. Podanie danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, adresu zamieszania, numeru telefonu, serii i numeru dokumentu tożsamości lub numeru PESEL, wieku dziecka, w przypadku pobytu w hotelu z dzieckiem, jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych uniemożliwi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.